DAINGANXANH.COM

Ngủ nướng

Có người muôn năm cũ
Tìm về trong đêm mơ
Giật mình ôm gối chiếc
Cố ngủ vùi đến trưa


Tác giả

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *