Bài phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Hiện tại, việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan tạitrường THPT đang được đặc biệt quan tâm và ưu tiên tiến hành, tuy nhiên đểxây dựng được một ngân hàng câu hỏi tốt theo đúng nghĩa trắc nghiệm khách quan nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh thì công việc này cần phải đượctiến hành một cách có khoa học, có phương pháp chứ không thể xây dựng theokiểu truyền thống là tích lũy dần theo cảm tính.

Trong quá trình học và nghiên cứu tài liệu tác giả nhận thấy rằng các lỗiẩn chứa trong mỗi câu hỏi không dễ phát hiện trừ khi các câu hỏi đó được phântích kỹ lưỡng theo phương pháp khoa học. Viết câu hỏi thi kiểm tra mới chỉ làviệc làm bước đầu, nó đòi hỏi phải được thử nghiệm trước khi sử dụng và saumỗi lần tổ chức thi kiểm tra cần được phân tích kỹ lưỡng để rút kinh nghiệm vàđồng thời để lý giải được kết quả làm bài của thí sinh, từ đó loại bỏ hoặc chỉnhsửa những câu hỏi chưa đạt yêu cầu trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi .

Theo đề cương môn học và tệp bài giảng của TS. Tô Thị Thu Hương thì nội dung cốt lõi của môn học Lý thuyết đo lường và đánh giá là “Những đặctrưng cơ bản của lý thuyết đo lường đánh giá cổ điển và đo lường đánh giá hiệnđại; Phương pháp và kỹ thuật tiếp cận để đo lường và đánh giá với sự hỗ trợ củacác phần mềm vi tính” . Vì vậy tác giả vận dụng lý thuyết đo lường đánh giá cổđiển để thực hiện đề tài “ Phân tích câu hỏi trắc nghiệm giúp xây dựng ngân hàngcâu hỏi môn Tiếng Anh lớp 12” làm đề tài viết tiểu luận kết thúc môn học.