Tiêu chíCán bộCông chứcViên chức
Căn cứLuật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi năm 2019Nghị định 138/2020Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019Nghị định số 115 năm 2020
Định nghĩaCán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.(căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008)Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong:- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;- Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.(căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức 2019).Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.(căn cứ Điều 2 Luật Viên chức 2010)
Nơi công tácTrong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, huyện. – Trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện- Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng);- Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an).Trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Nguồn gốcĐược bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong biên chế.Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế.Được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc theo chế độ hợp đồng.
Biên chếTrong biên chếTrong biên chếKhông còn biên chế suốt đời nếu được tuyển dụng sau ngày 01/7/2020 trừ:- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 đáp ứng điều kiện;- Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức;- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
Tập sựKhông phải tập sự– 12 tháng với công chức loại C.- 06 tháng với công chức loại D.– 12 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng bác sĩ là 09 tháng;- 09 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;- 06 tháng nếu yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
Hợp đồng làm việcKhông làm việc theo chế độ hợp đồngKhông làm việc theo chế độ hợp đồngLàm việc theo chế độ hợp đồng làm việc
Tiền lươngHưởng lương từ ngân sách Nhà nướcHưởng lương từ ngân sách Nhà nướcHưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Bảo hiểm thất nghiệpKhông phải đóng bảo hiểm thất nghiệpKhông phải đóng bảo hiểm thất nghiệpPhải đóng bảo hiểm thất nghiệp
Hình thức kỷ luật– Khiển trách- Cảnh cáo- Cách chức- Bãi nhiệm– Khiển trách- Cảnh cáo- Hạ bậc lương- Giáng chức- Cách chức- Buộc thôi việc– Khiển trách- Cảnh cáo- Cách chức- Buộc thôi việc