Sách giáo khoa Tiếng anh 1
Sách giáo khoa Tiếng anh 1

Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 là chương trình tự chọn. Chương trình được xây dựng nhằm mục đích giúp học sinh làm quen với tiếng Anh để sang lớp 3 các em sẽ được học tiếng Anh với tư cách là một môn học bắt buộc.

Như vậy trong năm học tới (2020-2021), cả nước ta chính thức đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 mới. Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 có tên gọi chính thức là Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 – được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT – BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Chương trình được thiết kế xoay quanh 8 nội dung: Đặc điểm môn học, Quan điểm xây dựng chương trình, Mục tiêu chương trình, Yêu cầu cần đạt, Nội dung giáo dục, Phương pháp giáo dục, Đánh giá kết quả giáo dục, Giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình.

Mục tiêu chung của Chương trình là giúp học sinh bước đầu làm quen với tiếng Anh, thông qua việc khám phá và trải nghiệm để hình thành kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí của lứa tuổi, giúp các em tự tin khi chính thức bước vào học tiếng Anh lớp 3, hình thành cho các em niềm yêu thích đối với môn học.

Theo chương trình này, hết lớp 1 học sinh có thể:

  • Nhắc lại được các từ, cụm từ, câu đơn giản, bài vè (bài đọc vần), bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí lứa tuổi lớp 1.
  • Nhận biết được các số từ 1 đến 10, dùng các số từ 1 đến 10 để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản.
  • Nhận biết và gọi tên được các từ cụ thể, đơn giản theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp.
  • Phản hồi được bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản.
  • Nghe hiểu được và biết cách hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội thoại rất đơn giản và ngắn gọn, câu lệnh đơn giản trong lớp học.
  • Biết cách chào hỏi, tạm biệt rất đơn giản.

Để có cái nhìn thấu đáo hơn và hiểu hơn về chương trình này, trên trang Sách mềm đã cung cấp rất nhiều tài liệu để tập huấn cho quý thầy cô (bao gồm sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Tiếng anh lớp 1, tài liệu tập huấn, video tập huấn…) cụ thể như: