dainganxanh's blog (since 2005)

Tai nạn ngôn ngữ 2

Vẫn cái tội hay nói lái. Hôm nay facebook có một friend request với nick name dễ thương là: “Lu Lu yêu dấu” .
Chết vì cười mất!

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment