“Đừng đốt vì trong nó đã có lửa”
https://www.youtube.com/watch?v=ZNtQ32exw5Q
Dù bạn có rất bận rộn cũng nên dành 2 giờ để xem bộ phim này, không lãng phí thời gian đâu, thật đấy!


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *