Chia sẻ endnote style theo quy định trích dẫn của Học viện chính trị khu vực II mới bạn hành năm 2021 (Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021).

Tải phần mềm và style dưới đây:

Phần mềm Endnote X9 

HCMA-dainganxanh.ens

(Tải file HCMA-dainganxanh.ens về và lưu vào thư mục Styles trong thư mục cài đặt gốc của Endnote. Nếu cài đặt mặc định thường sẽ là C:\Program Files (x86)\EndNote X9\Styles).

Lưu ý:  Để sắp xếp thứ tự theo Tên tác giả thì nhập tên trước, họ sau vào phần Note.

Ví dụ:
Author: Nguyễn Văn Nghiêm
Note: Nghiêm Nguyễn

Mà lạ, nhiều Đại học, Học viện của mình hơi bị ngộ. Quy định cách trích dẫn tài liệu rất riêng, rất đặc biệt nhưng lại không có công bố citation styles cho phần mềm quản lý trích dẫn. Hình như mặc định là trích dẫn thủ công thì phải?!

Trong khi các phần mềm quản lý trích dẫn tài liệu như Endnote, Mendeley, Zotero… và đơn giản hơn là ứng dụng quản lý tài liệu trích dẫn có sẵn trong MS Word đều có sẵn các style được dùng phổ biến trên thế giới – nhưng mình lại không dùng!

Thay vì biên soạn quy định trích dẫn riêng thì chỉ cần một câu kiểu như: “Trích dẫn theo chuẩn APA”, hay IEEE, hay Harvard-Anglia … thì đỡ mất công biết mây!

Xem Video giới thiệu Endnote 20

 

Trích Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021 của Học viện chính trị khu vực II: