Phương pháp luận sáng tạo (chương 6)

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).