Phương pháp luận sáng tạo (chương 7)

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).