Tình hình là vừa cài xong cái EndNote X6 (thấy mới là ham) mà cài xong nó lỗi “Invalid class string” khi Insert Citation.
Tìm hiểu thì biết không phải một mình mình bị lỗi này nên note lại cách xử lý lỗi này lỡ vài bữa quên lại phải mò mẫm.
Các bước xử nó:

  1. Đóng các chương trình liên quan: Endnote và word;
  2. Mở thư mục cài đặt EndNote (thường là C:Program FilesEndNote X6 hoặc C:Program Files (X86)EndNote X6). Click chuột phải trên EndNote.exe và chọn “Run as administrator.”
  3. Cứ để EndNote hoạt động như vậy,mở “regedit” và tìm đến “HKEY_CLASSES_ROOT”, “EndNote16.AddinServer”. Click phải trên AddinServer chọn Permissions. Click chọn nút Advanced. Chọn Add. Nhập “Everyone” vào object name rồi click OK. Trong cửa sổ Permissions entry, tìm dòng Delete. Chọn Deny rồi click OK.
  4. Đóng tất cả các cửa sổ, cả EndNote rồi khởi động lại.

Zậy là ô kơ.
Bổ sung: Hôm nay cài anh này trên Windows 8 x64 có chút khác so với win 7. Cụ thể như sau nhé:
Khi Add “Everyone” xong thì ngay trên hộp thoại Permissions entry for Endnote16.AddinServer chọn
Type: Deny
Click vào “Show advanced permission” , click chọn Delete.
Xong, OK rồi OK, rồi lại OK thêm cái nữa.
Tắt Endnote rồi mở lại xài thoải mái.
Chúc các bạn thành công!