DAINGANXANH.COM

Thư viện máy tính

THƯ VIỆN MÁY TÍNH

CHUNG TAY VÌ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN MÙA DỊCH


ĐĂNG KÝ MƯỢN MÁY TÍNH

ĐĂNG KÝ MƯỢN MÁY TÍNH


CHO MƯỢN MÁY TÍNH

Bạn có máy tính , máy tính hỏng, máy tính chưa dùng đến vui lòng liên hệ với chúng tôi để chia sẻ yêu thương đến người cần giúp đỡ.

CHO MƯỢN MÁY TÍNH

Đặc biệt, máy tính của bạn sẽ được đội tình nguyện viên IT tân trang, dọn dẹp và cài đặt lại như mới nếu bạn không có yêu cầu giữ nguyên như cũ


Cấp cứu máy tính

Đội tình nguyện sửa chữa máy tính (đang dây dựng kế hoạch thực hiện)


Danh sách học sinh được mượn máy tính

đang cập nhật…

 


 

Hệ thống thư viện:

(dự kiến mỗi huyện, thị có một điểm giao nhận máy tính do các bạn tình nguyện viên phụ trách)

Liên hệ
Email: [email protected]
Điện thoại: 0886 926 858 ; 0918 918 447

Ảnh minh họa từ internet