Nghị trường

Quý vị cử tri có thắc mắc, phản hồi vui lòng liên hệ: 0918918447, [email protected]

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Mời mọi người góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính...

Continue reading...