Nguồn gốc sự bất hạnh

Sống thứ sinh: Nguồn gốc sự bất hạnh của con người Nguồn: Tạp chí tia sáng Mượn về đây để share 🙂 Thế nào là một người sống thứ sinh? Đấy là người sống với mục đích gây ấn tượng với người khác, lấy sự đánh giá của người khác làm thước đo bản thân. Mục … Read more