Convert PDF to MS Word

Để chuyển đổi file PDF sang file Word (*.doc, *.docx)犀利士
mà không cần cài đặt phần mềm ta có thể sử dụng các dịch vụ chuyển đổi trực tuyến như: http://www.pdfonline.com