Vừa rồi có dịp đi 2 vòng quanh tỉnh Bình Phước để lấy số liệu khảo sát, thu về được 305 phiếu nhưng khi lọc bằng cách kiểm tra câu hỏi “gài” thì phải loại bỏ 42 phiếu. Điều này cho thấy nếu không cẩn thận khi thiết kế bảng hỏi thì sai số là không nhỏ. Tự thấy có lỗi vì trước đây cũng một vài lần mình trả lời phiếu khảo sát chưa nghiêm túc.
Một điều “ấn tượng” nữa là nhiều đồng nghiệp hỏi “Sao phải đi lấy số liệu như vậy chi cho mệt?”. Mà mệt thật, đi lòng vòng gần 900 km chứ ít gì nhưng đành cười xòa trả lời là tại “độ” số liệu rồi mà không được. Thật là đau đầu cái vụ này! Một anh bạn bảo “thật thà thì thiệt thòi” vì số liệu thật mà mô hình chỉ giải thích được hơn 50% trong khi ngồi ở nhà cũng có thể xây dựng mô hình có khả năng giải thích cao hơn. Nghe có lý nhưng vẫn đi theo con đường chông gai hơn vì quan trọng hơn là thấy lòng an, thấy mình “cũng đàng hoàng”.