Google Meet – Dạy học trực tuyến không giới hạn

I. Đối với giáo viên (có video hướng dẫn của Google ở cuối bài này)

1 – Đăng nhập bằng tài khoản Google ( G-Suite user)

Nếu thầy cô chưa có tài khoản G-Suite thì có thể đăng ký tại đây: https://forms.gle/tqXxuJU4FwKnevDS9

LocalImage.png

2 – Chọn Join or Start a meeting

LocalImage.png

3 – Nhập tên lớp hoặc cuộc họp (tùy ý) rồi click Continue

LocalImage.png

4 – Click chọn Join

LocalImage.png

5 – Lúc này ta sẽ thấy hiện thông tin để mời tham gia cuộc họp. Click chọn Copy joining info để copy nội dung này và gửi cho học sinh

LocalImage.png

6 – Một số tính năng:

  1. Record meeting = Ghi lại cuộc họp
  2. Change layout = Thay đổi giao diện
  3. Turn on captions = Bật phụ đề (chỉ dùng được khi nói tiếng Anh)
  4. Settings = Thiết lập micro và camera

LocalImage.png

II. Đối với học sinh

1- Học sinh chỉ cần click vào link thầy cô gửi (Mỗi lần thầy cô tạo cuộc họp sẽ có một đường link khác nhau)
2- Nếu được hỏi có cho phép sử dụng Micro và Camera không thì chọn Allow
LocalImage.png
3- Nhập tên học sinh và chọn Ask to join
LocalImage.png
4- Học sinh cũng có thể vào: meet.google.com và chọn như hình
LocalImage.png

5- Nhập mã được giáo viên gửi. Gồm 12 ký tự có dạng ngk-aoqs-tod

Video hướng dẫn của Google

YouTube player