Memrise là một phần mềm dùng để học ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh với rất nhiều khóa học bổ ích, có phiên bản miễn phí và trả phí.

Nếu bạn chưa từng học ngoại ngữ bằng phần mềm Memrise thì có thể tham khảo tại đây: https://www.memrise.com/

Đặc biệt, đối với giáo viên có thể ứng dụng memrise cho việc dạy học ngoại ngữ bằng cách tạo khoa học riêng trên phần mềm memrise.

Một số công cụ sử dụng để tạo khoa học tiếng Anh trên Memrise gồm:

  1. Một tài khoản Memrise (miễn phí hoặc có trả phí)
  2. Từ điển tiếng Anh Cambridge  để lấy phiên âm và giọng đọc gốc của từ:

犀利士
dge.org/dictionary/english/english?q=English”>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/english?q=English

  1. Công cụ Text to Speech để lấy file âm thanh đọc câu tiếng Anh nếu bạn không tự tin tin ghi âm giọng đọc của mình:

https://www.naturalreaders.com/online/ 

https://soundoftext.com/ 

https://freetts.com/

https://ttsmp3.com/

http://www.fromtexttospeech.com/