PowerPoint là phần mềm thông dụng với hầu hết thầy cô giáo. Phiên bản mới được bổ sung một số tính năng rất hữu ích, ấn tượng.
Video dưới đây được làm từ PowerPoint, rất đơn giản và hiệu quả. Mời thầy cô tham khảo.

  1. Slide đầu tiên (chữ viết tay) được sử dụng Custom animation;
  2. Nội dung tiếp theo được thể hiện bằng 4 tấm hình với hiệu ứng Morph transition 
  3. Slide cuối cùng thì không có gì mới chắc không cần bàn.