Ta nhớ em
Chưa bao giờ như thế
Nỗi nhớ cồn cào như thể
Đã xa nhau muôn kiếp tìm về


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *