Ta nhớ em
Chưa bao giờ như thế
Nỗi nhớ cồn cào như thể
Đã xa nhau muôn kiếp tìm về