1 thought on “Quang Trung – Mùa xuân đại thắng”

  1. Tay nghể của đồng chí lên cao dữ rồi đó nghe ! Tuy nhiên cần “Think out of the box” đi… Đội hình đội ngũ hoài… cũng chán đó. Đổi mới đê,,,

    Reply

Leave a Comment