Quang Trung – Mùa xuân đại thắng

Tác phẩm dainganxanh đạo diễn và tổ chức tập luyện nhân kỷ niệm 10 năm ngày sinh CQT đây