Mời các bạn trẻ tham gia cuộc thi “Tôi và toán học” do tạp chí PI tổ chức với những thông tin như sau:
1. NỘI DUNG.
Viết về những vấn đề như: tại sao “tôi” (tác giả bài viết) yêu Toán, tại sao không yêu Toán, tại sao sợ Toán, Toán có ích gì….
2. THỜI GIAN NHẬN BÀI: từ 14/3 (Pi day) đến 22/7 (= 3,142…), năm 2017.
3. BÀI DỰ THI HỢP LỆ:
Bài dự thi dài không quá 1 trang A-4, cỡ chữ 12; ghi đúng Subject, ghi rõ tên họ, năm sinh, nơi học tập, làm việc, địa chỉ người dự thi, được gửi đến Ban biên tập Tạp chí Pi trong thời gian quy định.
Bài viết hay sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Pi.
4. GIẢI THƯỞNG:
Chia thành 4 đối tượng:
– Tiểu học
– THCS
– THPT
– Khác
Trong mỗi đối tượng có:
– 01 giải nhất: 01 năm báo Pi + 10 Pi tiền mặt
– 02 giải nhì: 01 năm báo Pi + 7 Pi tiền mặt
– 03 giải ba: 01 năm báo Pi + 3 Pi tiền mặt
– 10 giải khuyến khích: 01 năm báo Pi
(Ghi chú: “một Pi tiền mặt” bằng 314.159 đồng (Ba trăm mười bốn ngàn một trăm năm mươi chín đồng).
Ban Giám khảo: Ngô Bảo Châu, Hà Huy Khoái, Nguyễn Aí Việt.
ĐỊA CHỈ GỬI BÀI: BBT@pi.edu.vn. Subject: Bài dự thi “Tôi và Toán học”