Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).
“Hành động tốt là hành động tuân thủ luật pháp; phù hợp quy luật mang tính đạo đức, văn hóa, văn minh cao; không chỉ tốt cho cá nhân hành động mà tốt cho cả những người khác, tốt cho cả cộng đồng, xã hội, môi trường; giúp xã hội tồn tại một cách lành mạnh và phát triển một cách bền vững.”
[scribd-doc doc=”287172612″ key=”dainganxanh” ]

Thẻ:, ,