Em như làn gió thoảng qua
Anh chưa kịp biết đã là xa xôi
Em đi ngang qua đời tôi
Chút duyên không phận bùi ngùi nhớ thương…