Huấn luyện viên: ThS. Nguyễn Văn Nghiêm
(dùng thuật ngữ “huấn luyện viên” cho đúng tinh thần thực chiến)

Khóa học gồm 18 Chủ đề, từ nhập môn đến thực chiến để người học khi đã gia nhập “Thiếu lâm tự” có thể vượt qua “Thập bát Đồng nhân trận” mới được “xuống núi”:

Chủ đề 1 – Kiến thức cơ bản về Python
Chủ đề 2 – Điều khiển luồng
Chủ đề 3 – Thao tác với xâu và list
Chủ đề 4 – Từ điển và Dữ liệu cấu trúc
Chủ đề 5 – Hàm và chương trình con
Chủ đề 6 – Khớp mẫu với các biểu thức chính quy
Chủ đề 7 – Xác thực đầu vào
Chủ đề 8 – Đọc và ghi tệp
Chủ đề 9 – Tổ chức các tập tin
Chủ đề 10 – Đọc Web (Web Scraping)
Chủ đề 11 – Làm việc với Bảng tính Excel
Chủ đề 12 – Làm việc với Google Spreadsheets
Chủ đề 13 – Làm việc với tài liệu PDF và Word
Chủ đề 14 – Làm việc với tệp CSV và dữ liệu JSON
Chủ đề 15 – Làm việc với thời gian thực, lên lịch công việc và khởi chạy Chủ đề trình
Chủ đề 16 – Gửi email và tin nhắn văn bản
Chủ đề 17 – Xử lý hình ảnh
Chủ đề 18 – Điều khiển Bàn phím và Chuột bằng Tự động hóa GUI

Hình thức học: Học qua LMS kết hợp với trực tuyến (real time)

Thời gian học real time: 20h đến 21:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Khai giảng: Học viên sẽ được thông báo khi đăng ký và xếp lớp

Đăng ký tại đây: https://forms.gle/fnaXKXUfc9BaLS2b6

Đăng nhập vào lớp học tại đây:  arget=”_blank”>https://python.neolms.com

LMS lớp Python Thực chiến