Đêm qua trong giấc ngủ

Mơ thấy anh về trời

Em cầm nhành hoa trắng

Không khóc nhưng lệ rơi