Hối hả mà chi một kiếp người
Nguệch ngoạc đầy trang giấy tinh khôi
Bềnh bồng viễn xứ thong dong bước
Biêng biếc cao xanh tâm tinh anh