Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV (2016-2017), nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Phước. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước.

1. Lĩnh vực dự thi

– Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục, đào tạo; Cải cách thủ tục hành chính, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội.

2. Giải thưởng

– 7 Giải nhất, mỗi giải trị giá: 15 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả); 7 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 10 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả); 14 Giải ba, mỗi giải trị giá: 7 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả); 21 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3 triệu đồng (cho tác giả, nhóm tác giả); 5 giải thưởng dành cho tác giả dự thi có nhiều sản phẩm lọt vào vòng chung khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 1 giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất có sản phẩm lọt vào chung khảo Hội thi cấp tỉnh, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.
Các giải thưởng bao gồm: tiền thưởng, Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi và quà tặng của các doanh nghiệp tài trợ cho giải (nếu có).
Tác giả có sản phẩm đạt giải, nếu là đoàn viên công đoàn sẽ được xét tặng Bằng Lao động sáng tạo.

3. Hồ sơ dự

Hồ sơ dự thi gửi tới Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật các huyện, thị xã nơi tác giả đang sinh sống làm việc.
– Ban Tổ chức các huyện, thị có trách nhiệm tổ chức chấm, trao giải và chọn lọc sản phẩm gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh qua cơ quan thường trực.

4. Thời hạn nhận, xét chọn sản phẩm, mô hình, giải pháp:

– Bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 15/06/2017.