Ngoài Google Scholar và chức năng tìm kiếm của Google Search thì dưới đây là danh mục những công cụ tìm kiếm chuyên về sách nghiên cứu, học thuật và các thông tin trí tuệ (thường bị google không ưu tiên trong kết quả tìm kiếm – có lẽ họ muốn dấu).

ProQuest Central là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất hiện nay, với hàng ngàn các đề mục định kỳ và hàng triệu bài báo toàn văn có sẵn ở tất cả các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

www.refseek.com Tài nguyên học thuật từ hơn một tỷ nguồn.

www.worldcat.orgTìm kiếm trong 20 ngàn thư viện trên toàn thế giới.

https://link.springer.com10 triệu tài liệu khoa học, sách, bài báo, giao thức nghiên cứu.

www.bioline.org.brThư viện về tạp chí sinh học được xuất bản tại các nước đang phát triển.

http://repec.org4 triệu ấn phẩm về kinh tế và khoa học liên quan được thu thập bởi tình nguyện viên từ 102 nước.

www.science.govTìm kiếm tại Mỹ 2.200 web khoa học, 200 triệu bài báo.

www.pdfdrive.comWeb lớn nhất về sách miễn phí định dạng PDF, 225 triệu đầu mục.

www.base-search.netVăn bản nghiên cứu học thuật. 100 triệu tài liệu khoa học trong đó 70% miễn phí.

Còn nữa, cập nhật sau 🙂