Những bàn tay thắp lửa

Một chút nắng gió tháng ba – tháng của tuổi trẻ khát khao cống hiến, khát vọng thành công – tháng để những người trẻ khẳng định và hướng đến cộng đồng. Đăng album này để ghi dấu tháng ba 2016 được trở lại với Đoàn, được cháy cùng nắng gió đại ngàn, để biết mình còn sức thắp lửa cùng anh em.

[embpicasa id=”6270729236058273969″]


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *