Phương pháp luận sáng tạo (chương 4)

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).