DAINGANXANH.COM

Sách Lập trình sáng tạo

Sách dạy lập trình sáng tạo – Creative Computing
Tác giả: Karen Brennan | Christan Balch | Michelle Chung
Harvard Graduate School of Education
Tải về tại đây
[scribd-doc doc=”331709395″ key=”dainganxanh” ]


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *