Sách - Tài liệu Scratch & mBlock

Sách Lập trình sáng tạo

Written by dainganxanh

Sách dạy lập trình sáng tạo – Creative Computing
Tác giả: Karen Brennan | Christan Balch | Michelle Chung
Harvard Graduate School of Education
Tải về tại đây
[scribd-doc doc=”331709395″ key=”dainganxanh” ]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment