DAINGANXANH.COM

Say nắng

May còn chút nắng
Để lòng biết say
Chiều qua ngõ cũ
Nắng vương đầy vai


Tác giả

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *