Suy nghĩ về tư duy

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).