DAINGANXANH.COM

Thẻ: ebook

  • Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội

    Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH). “Hành động tốt là hành động tuân thủ luật pháp; phù hợp quy luật mang tính đạo đức, văn hóa, văn minh cao; không chỉ tốt cho cá nhân hành động mà tốt cho cả những người khác, tốt cho cả cộng đồng, xã hội, môi trường;…