Tài liệu tập huấn E-Learning và iSpring cho giáo viên Bình Phước năm 2013

Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học là xu thế tất yếu, là kỹ năng cần thiết của giáo viên trong thời đại thông tin hiện nay. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập không chỉ được hiểu theo nghĩa đơn giản là dùng máy tính vào các công việc như biên soạn rồi trình chiếu bài giảng điện tử ở trên lớp. Ứng dụng CNTT được hiểu là một giải pháp trong mọi hoạt động liên quan đến đào tạo; liên quan đến công việc của người làm công tác giáo dục; liên quan đến hoạt động nghiên cứu, soạn giảng; lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tài nguyên học tâp…
Với sự hỗ trợ của CNTT-TT hoạt động dạy và học ngày nay được diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Ở nhà, ngay tại góc học tập của mình, người học vẫn có thể nghe thầy cô giảng, vẫn được giao bài và được hướng dẫn làm bài tập, vẫn có thể nộp bài và trình bày ý kiến của mình… Để làm được điều này thì ngoài những kỹ năng soạn giảng thông thường ra người giáo viên cần có kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử và khai thác những dịch vụ truyền thông được cung cấp trên Internet như dịch vụ lưu trữ, chia sẻ, email, web, blog… để ứng dụng vào công việc giảng dạy của mình. Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử e-Learning là một trong những kỹ năng cần thiết cho mỗi giáo viên ngày nay.
Trong nhiều năm nay, các giải pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT vào dạy học đã được các cấp tích cực triển khai và đã có những kết quả nhất định, phần lớn giáo viên phổ thông ở Việt Nam đã có thể dùng các phần mềm như MS Powerpoint, Word, và nhiều phần mềm thông dụng khác để soạn giảng, đã có kỹ năng khá tốt trong việc khai thác thông tin từ Internet … Tuy nhiên phần lớn giáo viên chưa có kỹ năng soạn bài giảng điện tử theo chuẩn e-Learning.
Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng về E-Learning cho giáo viên là việc làm cần thiết, góp phần giúp giáo viên bắt nhịp với xu thế giáo dục của thế giới, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trong khuôn khổ tài liệu tập huấn này, tác giả cố gắng tóm tắt những vấn đề cơ bản nhất về E-Learning và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm, công cụ cần thiết cho việc tiếp cận E- Learning giúp giáo viên nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng E-Learning trong công tác giáo dục của mình.

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1jvbxscakp8FlUYSbDuor1hNT9uoIaV1y/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]