Anh không cần vào bếp đâu anh
Vì chuyện nhỏ em hơn anh là chắc
Chỉ cần khi về mà thấy em ở bếp
Giả đói … chạy vào … ôm nhẹ từ sau

Chuyện nhỏ mà em không trách anh đâu
Nếu một ngày em về thấy cửa nhà bừa bộn
Anh vẫn mải mê với đống giấy tờ lộn xộn
Chỉ cần mỉm cười hôn nhẹ tay em