Chia sẻ với các bạn tài liệu tập huấn biên soạn trắc nghiệm khách quan môn toán do khoa Toán Tin trường đại học Sư phạm Hà nội biên soạn.

Tóm tắt nội dung chuyên đề

Chuyên đề cung cấp những tri thức, kỹ năng cơ bản về việc ôn luyện thi trắc nghiệm môn Toán theo hướng phát trển năng lực của người học để nâng cao chất lượng dạy học mônToán ở trường phổ thông.

Tài liệu biên soạn gồm bốn phần

Phần thứ nhất. Giới thiệu chung về định hướng, lộ trình, cách thức thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán

Phần thứ hai. Xác định nội dung kiến thức và những chủ đề cơ bản môn Toán để ôn luyện và thi THPT quốc gia

Phần thứ ba. Các phương pháp, kĩ thuật xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm môn Toán

Phần thứ bốn. Thực hành xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm môn Toán

Tài liệu này không phải là thuốc…  chỉ có giá trị tham khảo  🙂

 

Thẻ:,