Chọn học sinh có năng khiếu vào đội tuyển HSG Tin học.

Sáng kiến kinh nghiệm 2013 Một trong những nhiệm vụ quan trong của trường chuyên là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nhằm phục vụ mục tiêu “phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo […]

Ứng dụng phần mềm soạn giảng theo chuẩn e-learning

Sáng kiến kinh nghiệm năm 2011 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập không chỉ được hiểu theo nghĩa đơn giản là dùng máy tính vào các công việc như biên soạn rồi trình chiếu bài giảng điện tử ở trên lớp. Ứng dụng CNTT được hiểu là một giải pháp trong mọi […]