Giáo trình Hướng dẫn lập trình Python cơ bản

Tài liệu của THE DARIU FOUNDATION Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao và dễ tiếp cận hơn đối với những người mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình. Nếu so sánh Python với các ngôn ngữ truyền thống như Pascal hay C thì mức độ phức tạp của Python là thấp … Read more

Tài liệu tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tài liệu gồm 2 phần: Phần thứ nhất, hướng dẫn báo cáo viên tổ chức các hoạt động để học viên tự chiếm lĩnh tri thức về nội dung, phương pháp NCKHSPƯD, thông qua việc nghiên cứu tài liệu, thảo luận chia sẻ, thực hành, … Phần này gồm 7 bài học. Các bài đều … Read more

Sách: Introduction to Arduino

This book is different than many Arduino books in that it expects no previous knowledge in electronics or programming. Instead of going into depth teaching those topics, it teaches only enough so that you can make things. In this book, you will: Use lights to quickly learn basic programming concepts Make noise and music on … Read more

Sách: The Better Angels of Our Nature

The Better Angels of Our Nature – Quyển sách được Bill Gates giới thiệu trong lá thư gửi những sinh viên nhân dịp tổng kết năm học 2017 (Xem nội dung lá thư tại đây) The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (tạm dịch: Những thiên thần tốt đẹp hơn trong bản … Read more

Sách: Luyện giải đề Tổ hợp KHXH 2017 Sử – Địa – GDCD

Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Phan Thanh Thủy – Từ Nhị Nhung (2017), NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Luyện giải đề Tổ hợp KHXH 2017 Sử – Địa – GDCD nằm trong bộ Mega Luyện đề 2017, được biên soạn từ những giáo viên có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm biên … Read more