Sách – Tài liệu

Blended learning on practice

Blended learning on practice – Case studies from leading schools Tài liệu về dạy học kết hợp phương pháp tổ chức dạy học truyền thống và e-learning [embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ] https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB

Continue reading...

Từ điển Sinh học AV-VA

Từ Điển Sinh Học Anh Việt Và Việt Anh NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997 Lê Mạnh Chiến 1702 Trang Giá bìa: 195.000 VNĐ Cuốn từ điển sinh học Anh-Việt và Việt Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về...

Continue reading...

Từ điển Hoàng Phê

[Sách nên có] Từ điển tiếng Việt còn được gọi là Từ điển Hoàng Phê là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam biên soạn dưới sự chủ...

Continue reading...